KOLOKAGATIA súčasnosti
17.3.2010 - 17.4.2010
Loď, Tyršovo nábrežie, Bratislava