KRÁTKE MOMENTY
12.12.2011 Loď , Tyršovo nábrežie, Bratislava