KOLOKAGATIA súčasnosti
Vernisáž 17.3.2010
Loď, Tyršovo nábrežie, Bratislava